English

Български

 

Брайтконсулт| Проекти

Employee Tracker  - интегрирана система за GPS проследяване на мобилни ресурси (хора, товари, превозни средства) и цялостен контрол на автомобилния парк.

За да получите подробно описание на системата, натиснете тук.

 

 

За да се свържете с нас

телефони:

+359 888 722 112

+359 2 917 0180

+359 2 952 3729

 

тел./факс:

+359 2 952 3728

 

имейли:

brightco@mail.bg

brightco@abv.bg