English

Български

 

Брайтконсулт | Представители

Сертификати на оценителите

НИ - Недвижими имоти

МС - Машини и съоръжения

ТП - Търговски предприятия

ЗЗ - Земеделска земя

БРАЙТ-КОНСУЛТ ООД със Сертификат № 900300059/20.07.2010

има представители в следните градове:

Град
Оценител
Сертификати
Нас.място
Телефони
София и региона              Валентин Русинов Първанов    

НИ:100101503/14.12.2009

МС:300100526/14.12.2009

ТП:500100496/14.12.2009

София

Моб.: 0888 325 390

Стац.:02 952 3729

 

София и региона

Атанас Иванов Минчев

НИ:100101488/14.12.2009

ТП:500100490/14.12.2009

София

Моб.: 0884 605 018

Стац.: 02 91 701 93

София и региона Владимир Цеков Вълчев

НИ:100101489/14.12.2009

МС:300100524/14.12.2009

ТП:500100491/14.12.2009

София

Моб.: 0887 204 596

Стац.: 02 91 701 93

София, региона и Бургас

Никола Александров Марков

НИ:100101308/14.12.2009 София

Моб.: 0889 899 119

Стац.: 02 91 701 92

София и региона Михаил Валентинов Първанов

НИ:100102187/17.11.2014

ТП:500100497/14.12.2009

София

Моб.:

Стац.:

София, региона, Благоевград, Етрополе, Перник, Дупница Стефан Стоянов Енчев

НИ:100101499/14.12.2009

ТП:500100494/14.12.2009

София

Моб.:

Стац.: 02 91 701 97

София и региона Стефка Миланова Рашевска-Симеонова

НИ:100100642/14.12.2009

МС:300100251/14.12.2009

София

Моб.: 0887 165 257

Стац.: 02 91 701 95

София и региона Антоанета Стефанова Бозвелиева-Клечерова НИ:100100657/14.12.2009 София

Моб.: 0888 224 076

Стац.: 02 91 701 80

София и региона Александра Станиславова Живкова   София

Моб.: 0884 605 019

Стац.:

София, региона, Благоевград, Етрополе, Перник, Дупница Валентин Досев Досев

НИ:100101581/14.12.2009

ТП:500100534/14.12.2009

София

Моб.: 0898 597 063

Стац.: 02 91 701 80

Софоя и региона Иванка Николова Кьосовска

НИ:100100843/14.12.2009

МС:300100323/14.12.2009

ЗЗ:810100127/09.05.2011

София

Моб.: 0898 357 058

Стац.: 02 91 701 80

Благоевград Ваня Сотирова Симеонова НИ:100101183/14.12.2009 Благоевград

Моб.: 0878 151 144

Стац.:

Варна Филипина Георгиева НИ:100100011/14.12.2009 Варна

Моб.: 0888 580 611

Стац.: 02 91 701 80

Варна Светла Иванова Бончева

НИ:100102149/12.12.2011

МС:300100826 /7.11.2014

Варна

Моб.: 0888 925 697

Стац.: 02 701 80

Варна, Добрич Еленка Маринова Петкова НИ:100101082/14.12.2009 Варна

Моб.: 0889 997 456

Стац.: 02 91 701 80

Добрич Иванка Тонева Куртева НИ:100100389/14.12.2009 Добрич

Моб.: 0888 425 942

Стац.:

Велико Търново София Цветанова Цанкова ТП:500100076/14.12.2009 Велико Търново

Моб.: 0888 976 096

Стац.: 02 91 701 80

Велико Търново Йордан Петков Марков НИ:100100081/14.12.2009 Велико Търново

Моб.: 0888976 096

Стац.: 02 91 701 80

Велико Търново Галина Иванова Радева МС:300100042/14.12.2009 Велико Търново

Моб.: 0888 976 096

Стац.: 02 91 701 80

Видин Владимир Димитров Иванов МС:300100276/14.12.2009 Видин

Моб.: 0887 838 274

Стац.: 02 91 701 80

Габрово, Севлиево Росица Георгиева Донева

НИ:100102026/22.08.2011

МС:300100724/16.05.2011

Габрово

Моб.: 0888 542 490

Стац.: 02 91 701 80

Димитровград, Хасково, Симеоновград Марияна Хрисова Иванова

НИ:100100718/14.12.2009

МС:300100282/14.12.2009

Димитровград

Моб.: 0896 861 173

Стац.: 02 91 701 80

Ловеч Иван Георгиев Цанков

НИ:100100309/14.12.2009

МС:300100137/14.12.2009

Ловеч

Моб.: 0886 435 438

Стац.: 02 91 701 80

Троян, Свищов Пенка Ангелова Василева

НИ:100100472/14.12.2009

ЗЗ:810100004/03.11.2010

Троян

Моб.: 0888 699 105

Стац.: 02 91 701 80

Троян, Свищов Цанко Найденов Спасовски

МС:300100182/14.12.2009

ТП:500100174/14.12.2009

Троян

Моб.: 0885 649 968

Стац.: 02 91 701 80

Монтана, Берковица, Враца Виолета Борисова Рашевска НИ:100100641/14.12.2009 Монтана

Моб.: 0886 995 491

Стац.: 02 91 701 80

Пазарджик, Велинград, Пещера Стойчо Илиев Кръстев НИ:100100141/14.12.2009 Пазарджик

Моб.: 0878 234 548

Стац.: 02 91 701 80

Пазарджик, Велинград, Пещера Ангел Милчев Ангелов МС:300100172/14.12.2009 Пазарджик

Моб.: 0888 417 512

Стац.: 02 91 701 80

Пловдив, Асеновград Галина Тодорова Бакалска

НИ:100100448/14.12.2009

ТП:500100169/14.12.2009

ЗЗ:810100217 /07.07.2011

Пловдив

Моб.: 0897 923 214

Стац.: 02 91 701 80

Петрич, Сандански Надежда Цветкова Йовчева НИ:100100917/14.12.2009 Петрич

Моб.: 0886 667 303

Стац.: 02 91 701 80

Петрич, Сандански, Мелник Христина Михайлова Стоева НИ:100101084/14.12.2009 Петрич

Моб.: 0887 337 442

Стац.: 02 91 701 80

Плевен и региона Росица Димитрова Костова

НИ:100100108/14.08.2009

ТП:500100045/14.12.2009

ЗЗ:810100363/16.08.2011

Плевен

Моб.: 0897 972 501

Стац.: 02 91 701 80

Плевен и региона Асен Димитров Бунов МС:300100184/14.12.2009 Плевен

Моб.: 0896 734 575

Стац.: 02 91 701 80

Русе Владимир Юлиев Коцев ТП:500100028/14.12.2009 Русе

Моб.: 0888 712 183

Стац.: 02 91 701 80

Русе Станимир Владимиров Коцев НИ:100100085/14.12.2009 Русе

Моб.: 0887 957 839

Стац.: 02 91 701 80

Русе Вася Йорданова Коцева МС:300100043/14.12.2009 Русе

Моб.: 0889 597 080

Стац.: 02 91 701 80

Силистра и региона Митко Петров Пенев

НИ:100101251/14.12.2009

МС:300100459/14.12.2009

Силистра

Моб.: 0899 996 156

Стац.: 02 91 701 80

Сливен, Карнобат Дойчо Христов Дойчев

НИ:100101414/14.12.2009

ЗЗ:810100018/09.11.2010

Сливен

Моб.: 0887 952 250

Стац.: 02 91 701 80

Сливен, Карнобат Мариета Дойчева Пектова МС:300100508/14.12.2009 Сливен

Моб.: 0888 760 559

Стац.: 02 91 701 80

Сливен, Карнобат Веселин Господинов Петков МС:300100507/14.12.2009 Сливен

Моб.: 0888 760 559

Стац.: 02 91 701 80

Стара Загора и региона Иван Александров Иванов НИ:100100887/14.12.2009 Стара Загора

Моб.: 0888 295 245

Стац.: 02 91 701 80

Стара Загора и региона Гошо Генов Георгиев

МС:300100322/14.12.2009

ТП:500100284/14.12.2009

Стара Загора

Моб.: 0888 295 248

Стац.: 02 91 701 80

Търговище и региона Николай Стефанов Николаев НИ:100100740/14.12.2009 Търговище

Моб.: 0889 511 053

Стац.: 02 91 701 80

Хасково Драгомир Енев Колев НИ:100101158/14.12.2009 Хасково

Моб.: 0888 425 485

Стац.: 02 91 701 80

Шумен Иванка Христова Димова

НИ:10010032014.12.2009

ТП:500100135/14.12.2009

Шумен

Моб.: 0899 118 584

Стац.: 02 91 701 80