• Ползи, свързани със сигурносттa на автомобилите и водачите;
  • Откриване на точното местонахождение на откраднати автомобили
  • Недопускане на неоторизирано използване на автомобилите
  • Блокиране на Двигателя при необходимост
  • Възможност за алармиране при възникнали ситуации, чрез монтиране на паник бутон и др.

 

Внедряването на системата Employee Tracker създава много сериозни предпоставки за увеличаване ефективността, икономиите и отговорността на служителите.Тези положителни промени могат да се изразят в директни печалби в съвсем кратки срокове - до 30 дни след внедряването на системата, а в някои случаи цялата система се изплаща в рамките на 90 дни!  
 

 

 

 

 

Employee Tracker We Know Where You Are