Системите за управление на  автомобилния парк и GPS проследяване стават все по-високотехнологични и предлагат все повече и полезна функционалност, която отговаря, включително на екзотични клиентски изисквания и спомага за все по-висока ефективност и съответно все по-големи икономии след внедряването.
    Пример за такава високотехнологична система за GPS проследяване, предлагана на българския пазар е системата Employee Tracker на фирма Bright Consult .Изцяло разработена и произвеждана в България, тя е съвременна, свръхкомпактна, интегрирана система за GPS проследяване на мобилни ресурси (хора, товари, превозни средства) и цялостен контрол на автомобилния парк.
      Основно предимство на системата Employee Tracker е изключително гъвкавата й архитектура, позволяваща лесна модификация за да се отговори на специфичните нужди на  дадена организация или специфичен бизнес процес.Благодарение на това фирма Bright Consult е разработила специализирани варианти на системата Employee Tracker, които са насочени към различни бизнес сегменти:системи за сигурнст (откриване на откраднати автомобили, превенция на кражби и т.н.), обществен транспорт, пътнически и товарни превози, контролиране на специализирани автомобилни паркове, вкл.контрол на строителни машини,инкасо автомобили, автомобили за спешна медицинска помощ, следене контрол и управление на автопарка на  държавни и общински  организации и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

Employee Tracker We Know Where You Are