• Системата използва дървовидна структура, която позволява на потребителя лесно и удобно да добавя и редактира групи от автомобили

 

 • В списъка за следене се избират желаните автомобили или цели групи и чрез функцията опресняване за определен интервал се извиква събраната информация за автомобилите, която е изключително разнообразна
   

 

 

 

 • В списъка за следене се избират желаните автомобили или цели групи и чрез функцията опресняване за определен интервал се извиква събраната информация за автомобилите, която е изключително разнообразна
   

 

 

 • Employee Tracker позволява пълна идентификация на автомобила чрез добавяне на уникален номер, име, собственик, рег.номер както и номер за повикване и връзка с устройството
   
   

 

 • За още по-голямо удобство, системата предлага и възможност за идентификация чрез снимка на автомобила, номер на двигателя и име и снимка на  водача
   
   
   

 

 • Employee Tracker предлага и богата специфична функционалност за контрол и мониторинг на разнообразна информация като напр.контрол на разхода на гориво, движение по предварително зададен маршрут
   
   

 

 

 • И движение само в предварително зададен район(geofencing), създаване на собствен обект, следене времетраенето на престоите и местата на спиране на автомобилите
   

 

 • Контролиране на скоростта
 • Контрол над разхода на гориво

 
 
 •     Employee Tracker позволява  в реално време както и на определени времеви периоди да се следи и визуализира разположението на автомобилите върху подробна  електронна карта, обозначавайки всеки един интервал от  маршрута и идентифицирайки всеки автомобил.
 

 • Изключително малките размери позволяват системата да бъде използвана както за управление на автомобилния парк,  така и за системи за сигурност
 

 

 
 • Employee Tracker разполага със система за задаване на правила и получаване на съобщения веднага щом някое от тях бъде нарушено от водача, например напускане на позволен район и обект
 

 
 

 

 
 • Или превишаване на определена скорост, изминати километри, работно време, разстояние (смяна на масло)
   
 

 

 

 • Задълбоченото управление улеснява клиента при промяна и въвеждане на данните
   
   
   
   

 

 

 • Системата  разполага и с  Функция Реално време даваща моментните параметри и местонахождение на автомобила