НИ консултант

ОТГОВОРНОСТИ:

∙ Осъществяване на експертни оценки в сферата на недвижимите имоти
∙ Намиране на най-добрите решения по изискванията на клиентите, относно инвестиционни проекти
∙ Изготвяне на оценки и анализи според установените норми и стандарти
∙ Провеждане на огледи и консултиране
∙ Поддържане на дългосрочни отношения със съществуващи клиенти

ВИЕ СТЕ ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ, АКО:

∙ Имате валиден сертификат за оценителска правоспособност, издаден от КНОБ (всеки следващ е предимство)

Кандидаствай онлайн