Клиенти и Възложители

Bright Consult Ltd.  работи активно с широк кръг от клиенти – български и чуждестранни, физически и юридически лица и е предпочитан подизпълнител на консултантски фирми от “големите 6″.

 

По-важни съвместни проекти и оценки при съвместната дейност са:

  • с KPMG: оценка на апортни вноски на Domain Boyar & Винпром Русе при създаване на Boyar Estate;
  • с RаifeisenInvestment: подизпълнител при изготвяне на приватизационните оценки на “ДЮНИ” ЕАД, “АСАРЕЛ-МЕДЕТ” ЕАД, “ГОРУБСО-МАДАН” ЕАД, “ГОРУБСО-РОФ”, “ГОРУБСО-ЛЪКИ” ЕАД;
  • с Deloit & Toushe: подизпълнител на приватизационни оценки на ДЗИ;
  • с Res & Cо: при оценка на предприятията от системата на “Промишлено строителство”;
  • с ColliersErdmanLevis, London: при оценката на сградата на английското посолство в София, ул. “Московска” Nо 9

Наши клиенти са повечето големи банки в България.

teximbank
CentralCooperativeBank-logo