ПАРТНЬОРИ

Оценителска и консултантска фирма Брайт Консулт ООД разполага с добре подготвени специалисти със сериозен опит в областта на оценяването, финансовия и инвестиционен анализ и управление на проекти.

Запознайте се с нашите Партньори

Опитни. Сертифицирани.

Членовете на екипа на „Bright Consult Ltd.“, имат сериозен опит, натрупан при оценката на голям брой обекти, в т.ч. финансови и застрахователни институции. Всички са с висше образование и имат допълнителни квалификации в различни области.

Експертите по оценяване, работещи във фирмата, са сертифицирани от КНОБ на база лицензи, издадени от Агенцията за приватизация и притежават международни сертификати за упражняване на професионална дейност, издадени от оторизирани чуждестранни институции.

Екипът на фирмата включва:

  • сертифицирани оценители за оценка на цели предприятия;
  • сертифицирани оценители за оценка на недвижими имоти;
  • сертифицирани оценители за оценка на машини и съоръжения.

При необходимост, фирмата привлича и специалисти, които работят на граждански договори, както следва:

  • сертифицирани оценители за оценка на финансови институции;
  • сертифицирани оценители за оценка на земеделски земи.

Всички експерти работят под единно методично и организационно ръководство на фирмата.

“БРАЙТ КОНСУЛТ” ООД поддържа непрекъсната електронна връзка със своите представители и при необходимост оказва методически консултации или съдейства за вземането на по-важни решения.